Til forsidenForside

Indre-fitness

Øvelser

DVD

Ullamai Rose

Ydelser

Kursuskalender

Kursusferier

Værdigrundlag

Målsætning

Begreber

Litteratur & links


Forstørrelse - klik her!
Forstørrelse - klik på billedet!


BEGREBER

AURA: UDSTRÅLING, FINT VIBRERENDE ENERGIER.
Dem vi mærker når vi taler om at en person udsender gode eller dårlige vibrationer. En aura kan opleves som udstrålende farver fra og omkring en person, men det er så meget mere. Auraen rummer hele menneskets personlighed og potentialer. De ikke fysiske aspekter af mennesket kommer til udtryk her. Auraen rummer forskellige lag og rækker langt udover den fysiske krop. Jo længere væk fra kroppen jo finere og hurtigere er energierne (vibrationshastigheden).

CHAKRA: ENERGIHJUL, ENERGICENTRE.
Som en del af auraen findes 7 stærke energicentre som kaldes chakraer. Chakra er et sanskrit (oldindisk) ord, som betyder hjul. Ordet hentyder til at chakraerne drejer rundt. Chakraerne er en akkumulation af energi fra forskellige bevidsthedslag af mennesket.
Der findes 7 store chakraer. Hvert af disse 7 chakraer repræsenterer forskellige følelsesmæssige, fysiske og bevidsthedsmæssige tilstande.
Hvert af chakraerne har forskellige vibrationshastigheder, og det skaber forskellige farver i chakraerne ud fra samspillet med lyset og den fordampning der sker fra den fysiske krop.
Chakraerne har 2 hovedfunktioner:
• At trække energi ind fra auraen, fra vore omgivelser, fra universet.
• At videregive og fordele denne energi til den fysiske krop.

MERIDIANER: ENERGIBANER.
Energibanerne er tilknyttet forskellige organer/væv/systemer. På meridianerne som er et fintmasket netværk af energikanaler i kroppen findes massevis af energipunkter som man kan benytte til at stimulere og afbalancere energien i meridianen og det tilhørende organ/væv. Bruges bl.a. indenfor akupunktur og zoneterapien. Når der er blokeringer på meridianen hæmmes energitilførslen til det tilsvarende organ/væv. Dette skaber på sigt fysiske symptomer som f.eks. ubehag/smerte/for tidlig ældning af kroppen/sygdom.

RITER: RITUELLE ØVELSER.
Rituelle øvelser er øvelser som gentages regelmæssigt. Ved at praktisere øvelserne dagligt skabes en vane, et ritual. Dette ritual sætter en udviklings-proces i gang på mange planer. De 5 Tibetanere er først og fremmest indre energiøvelser der påvirker den indre energi, den energi (livsenergi, livskraft) som er i alt levende. Selvom de har et fysisk udtryk og styrker den fysiske krop, må årsagen til deres helbredende kraft og genopbyggende evne findes på det energetiske plan.

QIGONG: ENERGI ARBEJDE.
Er rolige, stående energiøvelser, der påvirker den indre energi via
meridianerne. De har deres oprindelse i Kina, hvor de er blevet praktiseret i mange tusinde år til forebyggelse af sygdom, og til at styrke balancen mellem krop, sind og Ånd. Selvom øvelserne er rolige og enkle, har de en dybtgående virkning i kroppen og dens selvhelbredende kraft. Bevægelse, vejrtrækning og opmærksomhed er de 3 bærende søjler i Qigong.

 
Ullamai Rose Danielsen • Maglekildevej 18 • 1853 Frb. C • Tlf. 20 55 85 05 • rose@indre-fitness.dk