GOTVEDBEVÆGELSE

Gotvedbevægelse er en tidløs undervisning i at fungere som menneske både i arbejde og hvile. (citat Helle Gotved)

Undervisningen er baseret på et solidt kendskab til kroppens opbygning og funktion og tager udgangspunkt i nogle sandheder som aldrig går af mode:
• Anatomien
• Barnets naturlige bevægelsesmæssige udvikling
• De medfødte massebevægelsesmønstre

Bevægelseslovene fra den mekaniske fysik påvirker os alle og kan anvendes på mennesket i spændingsbalance:
Tyngdeloven, inertiens lov, loven om aktion og reaktion, krydsningsloven og økonomiloven.

Man kan sige, at man gennem GOTVEDBEVÆGELSE genopdager og genopdrager de naturlige bevægelsesmønstre.

GOTVEDBEVÆGELSE er en helheds-bevægelsesform hvori hele kroppen inddrages og bliver bevæget, styrket og strakt på mange forskellige planer.

Der indgår følgende elementer:
Optræning, udspænding, koordinering, afspænding/afslapning.

Kroppen lærer at fungere optimalt både i arbejde og hvile. Det giver større velvære, energi og overskud i hverdagen.
Kropsbevidstheden skærpes, så man bliver mere opmærksom på hvordan kroppen fungerer, på gode/dårlige bevægelsesvaner, og hvad man kan gøre ved det.

Man lærer f.eks. at sidde, stå og gå rigtigt, bedre vejrtrækning, afslapning og afspænding, så de gener som er forbundet med dårlig funktion undgås. Dårlig funktion kunne eksempelvis give:
Rygproblemer, kredsløbsproblemer, fordøjelsesproblemer, hovedpine, skulder/nakkeproblemer, træthed.

Det er med bevægelsesudvikling som med al anden udvikling. For at komme videre i sin udvikling må man først gå tilbage til det basale, (der må ske en aflæring af gamle uvaner), og så starte forfra med et nyt udgangspunkt og en ny bevidsthed.

Gotvedbevægelse = undervisning i hensigtsmæssig kropsbrug og funktion = helhedsbevægelse = bevægelsesform som rummer det hele menneske.